Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonstrukce společných prostor domu

9. 7. 2013

V době, kdy již není možné odložit si soukromé věci, případně projít s klidem společné prostory, dále kdy se na střeše a ve sklepních prostorách, určených k využití jako prádelny, sušárny, nebo kolárny, hromadí stovky kilogramů nepořádku, nevyužitého nábytku, ptačího trusu a jiného doslova bordelu, je nutno nařídit nekompromisní uvedení těchto míst minimálně do původního stavu.

Toto jsem si dal jako své předsevzetí na počátku mého působení ve výboru samosprávy.

Své předsevzetí, jsem rovněž začal naplňovat a to způsobem, terý mnoha obyvatelům našeho domu není příjemný. Nejprve proběhla první vlna, tzv. smírčí ujednání v podobě vyvěšení výzvy o odstranění a vyklizení společných prostor a to těch, které jsou neoprávněně zabrány jednotlivci, případně je jinými shromažďován odpad z domácností. Tuto výzvu, uposlechlo několik osob, které z neoprávněně zabraných prostor svůj nepočádek odklízí postupně, nebo najednou. Druhá výzva, byla společně s vyvěšením, doručena vedení SBD se kterým proběhlo zjištění na místě, tedy přímo v inkriminovaných prostorách domu. Někteří obyvatelé, kteří výzvu nevnímají jsou upozorňováni prostřednictvím dopisů, nebo kontaktováni telefonicky.

Každý dům, stojí na jistých pevných základech, aby byl stabilní a nezhroutil se. Náš dům, měl tyto základy silně podlomené a to například z důvodu, kdy byly prováděny investiční záměry, které ve svém výsledku nejsou dokončeny. Důsledkem těchto aktivit předchozích členů samosprávy, došlo k situaci, kdy musí být opětovně financovány ty úkony, které mají být dle plateb a rozsahu prací již dávno dokončeny. Bohužel nejsou a více než rok, se snažíme uvést všechny tyto nedostatky na správnou mez. Toto je samozřejmě obyvatelstvem, které není dostatečně informováno a ke své informovanosti využívá ve značné míře pochybné informace z doslechu od dalších, rovněž nezasvěcených, případně dříve angažovaných osob, celým výviojem situace rozladěno. Z výpisů úkonu stačí poznamenat např, rekonstrukci svodů fekálií, které jsou provedeny pouze mezi byty v 1.patře, tedy začala jejich rekonstrukce v polovině bytů v 1.patře a konec rekonstrukce je v bytech v 7. patře v úrovni kolen. Odvody splaškové vody jsou nyní ve sklepních prostorách v havarijním stavu a musí být znovu nákladně opravovány. Za zmínku stojí i napojení nových zvonkových tabel, kdy umístění tabla a jeho napojení na nefunkční rozvod domácích telefonů, bylo financováno poloviční částkou, rovnající se částce digitalizace domofonů, kdy došlo ke kompletní výměně vedení, všech domofonů, traf a dalším s touto akcí spojených úkonů. Není nutno hodnotit dobu minulou, je nutno hodnotit stav současný.

V loňském roce došlo ke kompletní rekonstrukci již zmíněných domofonů, dále ke kompletní opravě do sklepů již dva roky unikajícího plynu, které bylo zjištěno revizí a oznámeno předchozímu výboru samosprávy, který neučinil žádné kroky k odstranění této velmi vážné závady. Dále byla vypovězena servisní smlouva jedné ze dvou firem, kterými bylo zřejmě v duplicitě zajišťováno servisování výtahů. Revize elektro, hasících přístrojů, plynu atd. máme pravidelně zajištěny a následné odstranění revizních závad je provedeno téměř okamžitě po ukončení a vystavení revizní zprávy. V předchozím období, byla provedena zhruba 17x oprava povrchu střechy, která není dodnes nijak patrná, vyjma období, kdy strhla vichřice část lepenky nad vchodem 1171. Nyní musela být nad vchody 1171 a 1170 provedena dílčí oprava závady - prasklá lepenka, kdy tímto v případě déle trvajících dešťů, zatékalo do bytů. Původně umístěné parapety na oknech výtahových šachet, byla provedena tak velmi amatérsky a neodborně, že z důvodu zatékání do garsonek v posledních patrech, muselo dojít k odstranění a výměně parapetů. Proběhlá výměna oken, rovněž ve výtahových šachtách,byla zřejmě provedena stejnou osobou, jelikož okna byla pouze zasazena bez zaměření o otvorů po demontáži starých oken a připevněna jakousi emulzí, tento problém byl vyřešen zatěsnením a olištováním oken. Častá přítomnost holubů, zápachu a absence odsávání výparů, což bylo mimochodem způsobeno odpojením a vyřazením napájení ventilátorů, které nebylo možné spustit, bylo vyřešeno kompletní rekonstrukcí střešních ventilátorů, vyklizení metrového nánosu trusu, mrtvol holubů, betonů, lepenky a jiného nepořádku z prostoru větrací šachty a výměnou ventilátorů za turbínky. Tímto je zajištěna cirkulace vzduchu, není možné setkat se v koupelně, nebo kuchyni z holubem a hlavně do bytů neproudí zápach a baktérie z výše popsaného hnusu. Další větší akcí, bylo provedení částečných úprav společných prostor, sklepů, střechy a okolí domu. Před topnou sezonou,byla provedena výměna všech zhruba pět let rozbitých oken ve sklepích za okna drátěná. Tím došlo k překvapivému zamezení úniku tepla z budovy. Byla provedena celková rekonstrukce do té doby nepoužitelné společenské místnosti, která se stala jednotlivcům trnem v oku. Kompletní vyčištění a odvoz trusu a jiného nepořádku ze střechy bylo rovněž provedeno, stejně jako demontáž rozváděčů NN, které v minulosti sloužily pro osvětlení na chodbách, provoz střešních turbín a další. Touto demontáží několika rozváděčů v jednotlivých vchodech a následným přepojením rozvodů, bylo dosaženo nemalé úspory a to například spošívajíc v možnosti odstranění mnoha do té doby nepoužívaných, přesto placených elektroměrů o kterých a o jejich nevyužití zhruba tři roky věděla předchozí samospráva. Celková úspora dosažená prováděním a výberem firem dle jejich nabídek, zadání a ocenění, vrátilo do našeho fondu částku odpovídající více než 480.000,-Kč, což není částka zanedbatelná.

Nyní nebudu vypisovat všechny námi vykonané činnosti, jelikož seznam je příliš obsáhlý, leč jsem měl potřebu poukázat všem, že zde nejsme od toho, aby si někdo z nás polepšil na úkor druhých. Situaci bych spíše hodnotil tak, že ne každý je ochoten stejně jako náš výbor, pracovat téměř úplně zdarma a ještě se při tom nechat peskovat a reagovat ve dne v noci na telelfony a požadavky obyvatel.

Pokud má kdokoli zájem, jsem k dispozici a zodpovím v rozsahu svých možností vznesené otázky, ovšem pokud možno v týdnu po 17-té hodině a o víkendech po předchozí domluvě.Havárie budou i nadále řešeny operativně, stejně jako dosud.

Stejně jako každý z obyvatel našeho domu, máme já i ostatní členové výboru samosprávy, eminentní zájem na tom, pohybovat se v příjemném a čistém prostředí. Zaručeně, ale není prioritou, vyzdobit chodby novým linoleem, nebo výmalbou a ve sklepech mít neskutečný nepořádek, střechu znečištěnou, okna rozbitá a vše co by mělo fungovat mít nefunkční. To by zde dobře panovalo pravidlo NAVRCH HUJ, VESPOD FUJ!. Touto cestou se ubírat nebudeme. A jak jsem psal ze začátku, realizovat je nutno komplexně a uváženě se vším co ke správě patří. Ano, společně prostory od střechy po sklep, patří všem, každý zde má svůj podíl.

Tohoto článku, rovněž využiji k jistému seznámení těch, kteří zřejmě mají pocit, že činnosti ve výboru samosprávy vykonáváme na plný úvazek. Tomu tak není a každý z osob, které ve výboru funguje je zaměstnán. Proto prosím i o jisté hranice a respektování, spočívající například v tom, že jsem velmi často žádán o podání informace v pracovní době. Toto není dost dobře možné, jelikož nejsem schopen na žádosti a připomínky adekvátně reagovat, stejně zřejmě ani moji kolegové z výboru.Zároveň děkuji hrstce obyvatel za účast na členské schůzi.

Tímto děkuji za pochopení.

Ke všem výše uvedeným skutečnostem, vložím fotodokumentaci, ukazující předchozí a současný stav.

Předseda samospráva 279

 

 

Náhledy fotografií ze složky Společné prostory před

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 Kontakt

Administrátor

Ulice: 17.listopadu
Město: Mladá Boleslav
PSČ: 293 01

Mail listArchiv

Kalendář
<< květen / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 26802
Měsíc: 1077
Den: 39